Saturday, 12 May 2012


PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKPendidikan awal kanak-kanak merupakan perkara penting untuk membentuk corak pembelajaran masa hadapan yang lebih baik dan seimbang.
Justeru bukan sesuatu yang menghairankan apabila sesetengah kanak-kanak telah dihantar untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis seawal usia tiga tahun di pelbagai pusat pendidikan awal di Negara ini.


Pelbagai pendekatan yang berkesan digunakan untuk memastikan kanak-kanak berupaya untuk membaca dan menulis. Penggunaan kad imbas merupakan cara yang efektif untuk mempercepatkan proces mengenali abjad dan huruf dengan  mempamerkan gambar beserta tulisan yang besar dalam usaha untuk menggalakkan pelajar  menyebut perkataan dengan nada yang kuat besama-sama rakan-rakan mereka, Gaya pembelajaran sebegini mampu menguatkan ingatan kanak-kanak tersebut pada tempoh yang lebih lama berbanding penggunaan buku semata-mata.


Disamping itu juga, kementerian pelajaran mahupun badan NGO berusaha meningkatkan taraf pendidikan kanak-kanak seawal usia 3 tahun dengan memperkenalkan sukatan pelajaran bagi kemudahan para guru bagi sesi pembelajaran yang lebih efisyen. Untuk pengatahuan para pembaca yang budiman keluarga kami telah mengusahakan pusat jagaan kanak-kanak dengan penyediaan frasarana  yang lengkap bertujuan untuk proses pembelajaran dan aktiviti kreatif bagi kanak-kanak untuk  menigkatkan gaya kreativiti kanak-kanak tersebut.


Taska kami dikenali sebagai Taska al- Walid,  pusat kami telah beroperasi seawal tahun 2005, kami telah menggunakan buku "Bacalah Anakku" sebagai sukatan pendidikan yang dilihat berkesan, ini di buktikan apabila ramai kanak-kanak dibawah seliaan kami mampu membaca dan menulis dengan cepat setelah kaedah ini di perkenalkan kepada mereaka. Kaedah ini memberi penekanan dalam memperkenalkan bunyi huruf kepada para pelajar iaitu  secara   fonetik. kaedah ini menggalakkan pelajar untuk belajar oleh kerana setiap bunyi huruf mempunyai lagu fonatik yang menarik ia mempercepatkan minda kanak-kanak  untuk mengingati apa yang mereka belajar di didalam kelas.


Sememangnya menjadi tanggungjawab kita sebagai ibu-bapa untuk memberikan pendidikan asas yang kukuh yang dapat menjamin masa depan anak-anak kita selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan berdaya saing.


No comments:

Post a Comment